Brainworker er godkjent som Evernote Certified Consultant (ECC). Det fins bare to av oss i Norge.


Som ECC er man ikke bare ekspert på den tekniske siden av Evernote, men har fått en utdannelse som i enda større grad dreier seg om hvordan man strukturerer informasjon og lager effektiv arbeidsflyt og prosesser i en bedrift.


I utdanningen som fører til godkjent ECC sertifisering må man også gjennomføre en rekke praktiske case med forskjellige typer bedrifter og behov.


En Evernote Certified Consultant har også tilgang til et nettverk av kolleger over hele verden for utveksling av informasjon, kunnskap og erfaring.


Ta kontakt med oss om du vil vite mer om hva vi kan bidra med for å skape en bedre arbeidsflyt og effektivisere prosesser i din bedrift.