Etter at IBM solgte hele sin portefølje av samhandlingsløsninger til HCL får man ikke lenger support fra IBM på disse produktene. Likevel er dette bare en fordel for deg som kunde av Brainworker eller vår teknologiske samarbeidspartner iSi. Begge selskapene har nemlig, som de eneste i Norge,  medarbeidere med tittelen HCL Master!


Brainworker AS disponerer med andre ord to konsulenter med den høyt ansette utnevnelsen HCL Master i sin ekspertgruppe. Er man HCL Master eller HCL Grand Master har man direkte tilgang til HCL's utviklingslaboratorium, programvareingeniører og høyeste prioritet ved supportbehov.

 

Det lønner seg derfor å se seg om etter en HCL Business Partner med minst en HCL Master i sin ekspertstab. Det er kun to personer med tittelen HCL Master i Norge. Begge er knyttet til Brainworker.


Normale HCL Business Partnere får kun tilgang til support for Level 1 og Level 2, mens HCL Mastere får direkte tilgang og prioritet ved Level 3. Det betyr at vi får vår egen kontaktperson i HCL's utvikingslaboratorier, samt at vi får prioritet foran alle andre. Dette er en stor fordel for deg som kunde!