Om du trenger hjelp direkte fra IBM finner du kontaktpunktene her.


Lisens- og konto-relaterte aktiviteter: 


  • Du kan sende e-post til cloudcsg@us.ibm.com og oppgi kundenavn, kundenummer og hva du ønsker hjelp med.


Tekniske problemer: